Thứ 7, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Vốn vay ODA sẽ không được dùng trả nợ, chi thường xuyên?

01/10/2019 09:06 GMT+7

TTO - Vốn vay ODA sẽ tập trung ưu tiên thực hiện dự án cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục và không được dùng cho trả nợ, chi thường xuyên.

Vốn vay ODA sẽ không được dùng trả nợ, chi thường xuyên? - Ảnh 1.

Một dự án hạ tầng được triển khai từ vốn vay ODA - Ảnh: TTO

Đó là nội dung được Bộ Kế hoạch - đầu tư đưa ra trong dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ; tăng cường năng lực và nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách.

Ngân sách địa phương sẽ chi cho lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội bao gồm giao thông, đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục tại địa phương có khả năng vay, trả nợ. Các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng vay, trả nợ.

Trường hợp với vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án quy mô lớn sẽ thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương có khả năng vay lại 100% vốn vay ưu đãi.

Nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên và được phản ánh trong ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ôtô, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án.

Giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm chỉ đạt 3,4% kế hoạch Giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm chỉ đạt 3,4% kế hoạch

TTO - Đó là thực tế được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với 5 bộ và các cơ quan, Ban quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ở 63 địa phương tổ chức sáng 13-9.

N.AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận