Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021

VietABank dự kiến sáp nhập với ngân hàng khác

21/04/2014 06:15 GMT+7

TT - Ngân hàng (NH) Việt Á (VietABank) sẽ trình đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và đề xuất phương án hợp nhất/sáp nhập với tổ chức tín dụng khác trong đại hội cổ đông dự kiến tổ chức vào ngày 25-4.

Thêm nhiều ngân hàng sáp nhập PGBank công bố trở lại tờ trình xin sáp nhập

Thông tin này được nêu trong tờ trình xin ý kiến cổ đông được công bố trước đại hội. Tại tờ trình này NH Việt Á cũng xin cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị thêm một số nội dung khác, trong đó có việc quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của NH có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ... Bên cạnh đó, hội đồng quản trị NH xin ủy quyền quyết định các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục biến động lớn về tài chính của NH. NH Việt Á cũng cho biết đã chính thức được NH Nhà nước phê duyệt đề án tái cơ cấu theo quyết định 119.

Trong năm 2013, lợi nhuận trước thuế của NH Việt Á chỉ đạt 76 tỉ đồng, cổ tức ở mức 1,5%. Dư nợ cho vay vàng còn lại 1.128 tỉ đồng vẫn chưa được tất toán hoặc chuyển đổi sang VND do các khoản vay này chưa nhận được sự hợp tác của khách hàng dẫn đến NH phải huy động VND để cho vay vàng và chịu chênh lệch lãi suất âm với phần chênh lệch này.

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận