Tag: Việt Minh

Cách mạng Tháng Tám không quên  của tôi

TTO - LTS: Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám, Tuổi Trẻ giới thiệu bài viết hồi ức của nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan. Lịch sử 76 năm trước trong ông như vẫn còn tươi mới, đã đi theo trong ký ức của ông cho đến bây giờ.

Giờ cứu nước - Kỳ 5: Cuộc chiến đấu của những hàng binh Nhật

TTO - Những người lính Nhật đội mũ có hình sao vàng trên nền đỏ, đứng cùng chiến hào Việt Minh đánh trả quân Pháp là hình ảnh thường xuất hiện trong những ngày toàn quốc kháng chiến.

Không một tấc đất bỏ hoang

TTO - Sau Cách mạng Tháng 8, chính quyền đã về tay Việt Minh, một nước Việt Nam mới được khai sinh vào ngày 2-9-1945.

Nhiệm vụ sinh tử: phá kho thóc

TTO - Đêm 13-8-1945, trong lúc phát xít Nhật đang thực hiện thủ tục đầu hàng Đồng minh thì Việt Minh cũng nỗ lực giành chính quyền và cứu đói đồng bào.

​Hà Nội - Niềm tin và hi vọng

TT - Đó là tên của cầu truyền hình nghệ thuật diễn ra tại bốn điểm cầu là trường quay Đài THVN, vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Cách mạng tháng 8, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.