Thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Vi phạm chính sách dân số hai lần không được kết nạp Đảng

21/03/2013 07:40 GMT+7

TT - Ngày 20-3, theo tin từ Vụ Đảng viên thuộc Ban Tổ chức trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành quy định về điều kiện, thẩm quyền xem xét kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS&KHHGĐ), kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS&KHHGĐ có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Theo đó, đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ chỉ được xem xét, kết nạp lại vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân và phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 60 tháng kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Đối với các trường hợp hiện đang giữ các chức vụ công tác chính quyền, đoàn thể (trưởng - phó thôn, bản, xóm, ấp; trưởng - phó các đoàn thể của thôn, bản, xóm, ấp...) ở vùng cao, vùng sâu... thì phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 36 tháng kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Quần chúng vi phạm chính sách DS&KHHGĐ chỉ được xem xét, kết nạp vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương tự như nêu trên, đồng thời việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS&KHHGĐ vào Đảng phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương đồng ý bằng văn bản, cấp ủy huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định.

Quy định này nêu rõ ba trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng: thứ nhất, đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng vì các lỗi vi phạm khác nhau lại vi phạm chính sách DS&KHHGĐ; thứ hai, đảng viên vi phạm chính sách DS&KHHGĐ bị đưa ra khỏi Đảng theo quyết định số 09 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi điều 7, quy định số 94 của Bộ Chính trị khóa X về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách DS&KHHGĐ; thứ ba, quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ hai lần trở lên.

Quy định này cũng nêu cụ thể tám trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách DS&KHHGĐ. Trong đó trường hợp cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ) không bị coi là vi phạm khi: sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận