12/06/2014 17:08 GMT+7

Tuyển sinh lớp Lá, lớp 1 tại quận 9

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Cuối tháng 6-2014, hội đồng giáo dục 13 phường ở quận 9 sẽ gửi phiếu gọi nhập học cho gia đình có trẻ nhập học lớp Lá và lớp Một (có hộ khẩu thường trú từ 1 năm trở lên) theo đúng phân tuyến.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 5, TP.HCMTuyển sinh đầu cấp ở quận 1, TP.HCMKế hoạch tuyển sinh đầu cấp 2014-2015 tại TP.HCM

YAfdZZ7L.jpgPhóng to
Học sinh Trường tiểu học Trương Văn Thành, quận 9 trong giờ ăn trưa - Ảnh: H.Hg

Đó là kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015 của UBND quận 9.

Theo đó, đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày 10-7, gửi phiếu gọi nhập học cho hộ gia đình có trẻ nhập học lớp Lá và lớp Một có hộ khẩu thường trú dưới 1 năm; thường trú bổ sung do điều tra sót và trẻ tạm trú được điều tra trước ngày 1-5.

Đợt 3: các trẻ tạm trú bổ sung sau ngày 1-5-2014, sẽ được Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận phân tuyến học ở các trường còn chỗ.

Phân tuyến vào lớp 1 cụ thể như sau:

Trường Tiểu học <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Phường, khu hố

Hiệp Phú

- Hiệp Phú: kp 3 (41em), kp 4 (16 em) và kp 5 (24 em).

- T.N.Phú B: kp1 (45 em), kp 4 (27 em) và kp 5 (48 em).

- Tạm trú của phường Hiệp Phú

- Tạm trú của phường Tăng Nhơn Phú A

- Tạm trú của phường Tăng Nhơn Phú B

- Tạm trú ở Long Thạnh Mỹ gồm: CPC+GD+Mỹ Thành

Đinh Tiên Hoàng

- Hiệp Phú: kp 1 (53 em) và kp 2 (51 em).

Long Thạnh Mỹ

- L.T.Mỹ: kp I (90 em) và kp Gò Công (91 em)

Ng.Minh Quang

- Long Thạnh Mỹ: Mỹ Thành (45 em), Giản Dân (64 em), Ch.Ph.Cẩm (46 em)

- L.Bình: kp Giản Dân (tổ 1+2+3) (07 em)

- Tân Phú:kp 6 (29 em) + kp 3: tổ 6+7+8 (14 em) và kp 5: tổ 5+6+7 (10 em).

Long Phước

Lg.Phước: cả phường

Long Bình

- Long Bình: kp Phước Thiện (33 em), Long Bửu (55 em), Bến Đò (48 em)

- Lg Th.Mỹ: Long Hòa (115 em)

- Tạm trú ở Kp I và kp Gò Công

Tạ Uyên

Long Bình: Giãn Dân (trừ các tổ 1+2+3): 9 em, Cầu Ông Tán (05 em), Thái bình 1 (21 em), Thái Bình 2 (27 em) và Long Sơn (28 em),

- Vĩnh Thuận (Th.trú: 55 em; T.trú: 05 em)

'- Tân Phú: Khu phố 3 (tổ 6,7,8 và 9): Tạm trú: 14 em

Phước Thạnh

- Long Trường: Ông Nhiêu (69 em), Phước Lai (44 em), Trường Lưu (10 em), Tam Đa (20 em)

- Tr.Thạnh: Phước Lai (27 em)

Phú Hữu

- Phú Hữu: Cả phường

Phước Long A

- Ph.Long A: kp 1 (23 em), kp 2 (37 em), kp 3 (31 em), kp 4 (83 em) và kp 6 (43 em)

Phước Long

- Ph.Long B: kp 1 (30 em), kp 2 ( 55 em), kp 3 (58 em) và kp 4 (76 em)

Nguyễn Văn Bá

- Phước Long B: kp 5 (124 em) và kp 6 (49 em).

- Phước Long A: kp 5 (28 em)

Phước Bình

- Phước Bình: cả phường

Trương Văn Thành

- T.N.Phú A: kp 2 (37 em), kp 3 (43 em), kp 4 (48 em), kp 5 (43 em) và kp 7 (49 em)

Lê Văn Việt

- T.N.Phú A: kp 1 (17 em) và kp 6 (20 em).

- Hiệp Phú: kp 6 (81 em).

Phong Phú

- T.N.Phú B: kp 2 (52 em) và kp 3 (67 em).

Trường Thạnh

- Tr.Thạnh: Phước Hiệp (55 em), Tam Đa (26 em) và Ích Thạnh (46 em)

- Lg Trường: kp Ph.Hiệp (27 em)

Tân Phú

- Tân Phú: kp 1 (51 em), kp 2 (57 em), kp 3 (trừ tổ: 6+7+8) 30 em, kp 4 (23 em) và kp 5 (trừ các tổ: 5+6+7) 14 em.

Tạm trú cả phường Tân Phú (trừ tổ 6+7+8+9 của Kp 3):

Hiệp Phú

- Hiệp Phú: kp 3 (41em), kp 4 (16 em) và kp 5 (24 em).

- T.N.Phú B: kp1 (45 em), kp 4 (27 em) và kp 5 (48 em).

- Tạm trú của phường Hiệp Phú

- Tạm trú của phường Tăng Nhơn Phú A

- Tạm trú của phường Tăng Nhơn Phú B

- Tạm trú ở Long Thạnh Mỹ gồm: CPC+GD+Mỹ Thành

Đinh Tiên Hoàng

- Hiệp Phú: kp 1 (53 em) và kp 2 (51 em).

Long Thạnh Mỹ

- L.T.Mỹ: kp I (90 em) và kp Gò Công (91 em)

Ng.Minh Quang

- Long Thạnh Mỹ: Mỹ Thành (45 em), Giản Dân (64 em), Ch.Ph.Cẩm (46 em)

- L.Bình: kp Giản Dân (tổ 1+2+3) (07 em)

- Tân Phú:kp 6 (29 em) + kp 3: tổ 6+7+8 (14 em) và kp 5: tổ 5+6+7 (10 em).

Long Phước

Lg.Phước: cả phường

Long Bình

- Long Bình: kp Phước Thiện (33 em), Long Bửu (55 em), Bến Đò (48 em)

- Lg Th.Mỹ: Long Hòa (115 em)

- Tạm trú ở Kp I và kp Gò Công

Tạ Uyên

Long Bình: Giản Dân (trừ các tổ 1+2+3): 09 em, Cầu Ông Tán (05 em), Thái bình 1 (21 em), Thái Bình 2 (27 em) và Long Sơn (28 em),

- Vĩnh Thuận (Th.trú: 55 em; T.trú: 05 em)

'- Tân Phú: Khu phố 3 (tổ 6,7,8 và 9): Tạm trú: 14 em

Phước Thạnh

- Long Trường: Ông Nhiêu (69 em), Phước Lai (44 em), Trường Lưu (10 em), Tam Đa (20 em)

- Tr.Thạnh: Phước Lai (27 em)

Phú Hữu

- Phú Hữu: Cả phường

Phước Long A

- Ph.Long A: kp 1 (23 em), kp 2 (37 em), kp 3 (31 em), kp 4 (83 em) và kp 6 (43 em)

Phước Long

- Ph.Long B: kp 1 (30 em), kp 2 ( 55 em), kp 3 (58 em) và kp 4 (76 em)

Nguyễn Văn Bá

- Phước Long B: kp 5 (124 em) và kp 6 (49 em).

- Phước Long A: kp 5 (28 em)

Phước Bình

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên