Tag: tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương: Phải được giao mặt bằng cuối năm nay

TTO - Chủ đầu tư dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đề nghị UBND các quận 3, 10 và Tân Bình sớm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư để có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu thi công.