09/12/2023 22:28 GMT+7

Từ 1-1-2024: Loạn thị vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự

Theo thông tư mới của Bộ Quốc phòng, người bị loạn thị nếu các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên ở Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh: NAM TRẦN

Thanh niên ở Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 105/2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2024.

Tiêu chuẩn cụ thể sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

Thông tư mới quy định tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3.

Trong đó, loại 1 là tất cả các chỉ tiêu khám đều đạt điểm 1 - chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt; loại 2 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2 - chỉ tình trạng sức khỏe tốt.

Loại 3 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3 - chỉ tình trạng sức khỏe khá; loại 4 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4 - chỉ tình trạng sức khỏe trung bình.

Loại 5 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5 - chỉ tình trạng sức khỏe kém và loại 6 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6 - chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Một trong những điểm mới quy định tại thông tư 105 là việc chấm điểm các bệnh về mắt.

Hiện nay, theo thông tư liên tịch số 16, người bị loạn thị (bao gồm tất cả các loại) sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6 - không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, theo thông tư 105 mới ban hành, người viễn thị do sinh lý hoặc dưới 1 đi ốp sẽ được chấm 2 điểm; lớn hơn hoặc bằng 1 đi ốp sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm tùy trường hợp.

Như vậy với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Tương tự, với người loạn thị bị chấm điểm 3 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Không gọi nhập ngũ với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy

Bên cạnh loại sức khỏe, thông tư 105 cũng quy định không gọi nhập ngũ với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại nghị định 57/2022 về danh mục các chất ma túy và tiền chất.

Ngoài ra, bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quy định một số tiêu chuẩn riêng trong tuyển chọn nghĩa vụ quân sự.

Ngoài việc đưa ra các tiêu chuẩn chung về sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thông tư cũng đưa ra quy định riêng cho từng đối tượng tuyển sinh, tuyển dụng trong quân đội.

Cụ thể, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ.

Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Về điều khoản chuyển tiếp, thông tư nêu rõ kết quả sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trước ngày 1-1-2024 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch 16/2016.

Việc sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe sau ngày 1-1-2024 thì thực hiện theo quy định mới tại thông tư 105 nêu trên.

Cử tri TP.HCM kiến nghị nâng mức hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng nói gì?Cử tri TP.HCM kiến nghị nâng mức hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng nói gì?

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM về mức hỗ trợ đối với thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên