Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Truyền thông và mạng máy tính: Ứng dụng thực tiễn cao

10/07/2016 15:02 GMT+7

Với việc phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng và Internet khiến nhu cầu về chuyên viên trong lĩnh vực Mạng máy tính và truyền thông tăng lên nhanh chóng.

Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt Nam đang là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách.

Yêu cầu đào tạo ĐH hiện nay là sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài.

Đào tạo rộng và sâu

Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy ngành Mạng máy tính và truyền thông được Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu.

Sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; có đạo đức nghề nghiệp

Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, bảo mật, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông.

Tính ứng dụng cao

Chương trình đào tạo kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông được xây dựng mang tính liên ngành và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin của xã hội hiện nay.

Bên cạnh đó, chương trình cũng được xây dựng gần với chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và Truyền thông của một số đại học ở các nước để làm tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao về sau.

hời gian đào tạo : 4.5 năm, trải đều trên 9 học kỳ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông.

Ngành Truyền thông và mạng máy tính bậc ĐH chính quy tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển hai tổ hợp toán - lý - hóa và toán - lý - tiếng Anh. 

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận