Thứ 6, ngày 7 tháng 10 năm 2022

​Truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại Thái Nguyên

15/07/2016 16:35 GMT+7

Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7-2016.

Việc mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Dao. 

Đồng thời, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hoá các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Dao trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào…

Lớp học sẽ do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho các thanh thiếu niên. Tại lớp học, các học viên được truyền dạy những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Dao, bằng phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; phương pháp quan sát tham dự; phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn (phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo khách quan, chân thực).

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận