24/05/2024 09:31 GMT+7

Trường đại học Công nghệ Sài Gòn có 3 tháng để hoàn tất chuyển thành tư thục

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định chuyển đổi Trường đại học Công nghệ Sài Gòn từ loại hình dân lập sang tư thục.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Công nghệ Sài Gòn - Ảnh: N.T.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Công nghệ Sài Gòn - Ảnh: N.T.

Trước quyết định này, Trường đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn (TP.HCM) và Trường đại học dân lập Phương Đông (Hà Nội) là hai trường cuối cùng chưa chuyển thành trường tư thục theo quy định.

Theo quyết định của phó thủ tướng, quá trình chuyển đổi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở giáo dục, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà đầu tư để thành lập hội đồng trường và công nhận hiệu trưởng theo quy định. Hoàn thành trong vòng 3 tháng.

Theo thông tin từ Trường đại học Công nghệ Sài Gòn, trường đang gấp rút chuẩn bị thực hiện việc chuyển đổi này. Dự kiến trong tháng 6-2024 sẽ có hai hội nghị nhà đầu tư được tổ chức.

Tháng 7-2024 sẽ thực hiện bàn giao hồ sơ chuyển đổi, kiểm toán và đánh giá giá trị tài sản, danh sách người góp vốn và vốn sở hữu, báo cáo tài chính và tài sản, tổ chức nhân sự để hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Trước đó, vào tháng 11-2023, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

Theo đó, thực hiện quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2-8-2006 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006. Trong đó, đồng ý chuyển đổi 19 trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

Chính phủ giao bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành quy định, hướng dẫn việc chuyển các trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục với thời hạn chuyển đổi hoàn thành trước ngày 30-6-2007.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn hai trường đại học dân lập chưa thực hiện việc chuyển đổi theo quy định.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn kèm theo thời hạn cụ thể và chế tài nghiêm khắc đối với Trường đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn và Trường đại học dân lập Phương Đông.

Như vậy đến nay trường đại học duy nhất chưa chuyển sang loại hình tư thục theo quy định là Trường đại học dân lập Phương Đông.

Hai trường đại học dân lập Hai trường đại học dân lập 'quên' chuyển sang tư thục suốt 16 năm

Theo quy định, trường đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn và Phương Đông phải chuyển sang trường đại học tư thục trước 30-6-2007, thế nhưng đã 'quên' cho tới nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên