Tag: trao giải Sách hay

Sách và những kỳ vọng khai minh

TT - Lễ trao giải thưởng Sách hay lần thứ 3 (tại TP.HCM sáng 22-9) bất ngờ có thêm chương trình tọa đàm với nội dung Sách và khai minh, như một phần trao đổi giữa ban tổ chức và công chúng đọc sách.