Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

TP.HCM: không hoàn thành 4/7 mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường

22/09/2015 09:15 GMT+7

TT - Bảy mục tiêu này nằm trong chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015 của TP.HCM, vừa được UBND TP.HCM tổng kết báo cáo thường trực Thành ủy.

Trong bảy mục tiêu đó, có những mục tiêu mà mức độ hoàn thành rất thấp như giảm mức độ ô nhiễm không khí do sản xuất, do hoạt động giao thông vận tải; hay mục tiêu 90% khu đô thị mới và 50% khu đô thị hiện hữu có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Theo báo cáo, chỉ có ba mục tiêu hoàn thành gồm: 

- 80-90% cơ sở sản xuất, dịch vụ, thương mại có lưu lượng nước thải từ 10m³/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn;

- 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng và đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung;

- 100% người dân được phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo, trong giai đoạn này có 39 dự án, chương trình được triển khai. Đến nay chỉ có 24/39 chương trình đã hoàn thành trong giai đoạn 2011 - 2015 (đạt tỉ lệ 62%).

10/39 chương trình, đề án đang thực hiện, không kịp trong năm 2015 (khoảng 25%). 5/39 chương trình, đề án không thể thực hiện, xin rút tên (khoảng 13%).

MAI HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận