Thứ 7, ngày 5 tháng 12 năm 2020

TP.HCM giảm 234 lãnh đạo sau khi sắp xếp lại bộ máy

26/02/2019 18:40 GMT+7

TTO - TP.HCM đã giảm được 1.321 biên chế, trong đó có 234 lãnh đạo. Ngoài ra giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp lại bộ máy.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo gửi Ban tổ chức Thành ủy TP về tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Theo đó, kết quả rà soát, sắp xếp, giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp của UBND TP như sau: Đã giảm 55 đầu mối, trong đó giảm 6 phòng thuộc sở, 1 chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, 34 trung tâm thuộc UBND cấp quận huyện, 4 trường cấp 1 và cấp 2; 10 phòng, trung tâm thuộc chi cục và các sở, ngành.

Về số lượng lãnh đạo, giảm 234 người, bao gồm 8 lãnh đạo sở và tương đương, 226 lãnh đạo cấp phòng.

Tổng số biên chế đã giảm là 1.321, trong đó có 605 công chức, 641 viên chức, 71 lao động hợp đồng, 4 cán bộ không chuyên trách tổ dân phố. Riêng Chi cục quản lý thị trường TP đã chuyển cho Bộ Công thương 551 biên chế.

Về lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, theo đề án Sở Tài chính đã trình cho UBND TP, sẽ giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập ở tất cả các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, y tế, khoa học- công nghệ…

Ngoài ra, theo đề án sắp xếp lại các ban quản lý dự án, TP.HCM đã giảm được 9 ban quản lý dự án.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2021 đạt tối thiểu 16% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ TP cũng dự kiến một số lĩnh vực có thể giảm trong thời gian tới như sáp nhập các điểm trường và các trường có quy mô nhỏ; sắp xếp lại các nhà bảo tàng và các đoàn nghệ thuật, các ban quản lý dự án, ban bồi thường giải phóng mặt bằng, các trung tâm trực thuộc quận, huyện…  

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận