Thứ 2, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Mỗi năm, TP.HCM tinh giản biên chế 1.800 người

09/03/2018 18:44 GMT+7

TTO - Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lộ trình tinh giản biên chế ở TP.HCM.

Mỗi năm, TP.HCM tinh giản biên chế 1.800 người - Ảnh 1.

Sắp tới, TP.HCM sẽ chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc giao.

Theo lộ trình tinh giản biên chế được trình, từ nay đến năm 2021 sẽ giảm từ 1,5 - 2% biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao. 

Cụ thể, năm 2018 biên chế công chức dự kiến là 11.210 người, đến năm 2021 giảm còn 10.430 người. Mỗi năm giảm từ 260 - 693 người so với năm trước liền kề.

Riêng khối sự nghiệp, trên cơ sở lượng người được trung ương giao, UBND TP sẽ trình HĐND TP giảm 1,5%. 

Cụ thể năm 2018 lượng người làm việc dự kiến là 119.976 người, đến năm 2021 giảm còn 114.576 người. Mỗi năm giảm 1.800 người so với năm trước liền kề.

Ngoài ra, sắp tới, TP.HCM sẽ chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc giao. 

Các đơn vị, cơ quan chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm cho phù hợp. Bên cạnh đó, từng nơi phải có kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động vượt quá biên chế được giao.

Đặc biệt, TP yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu về lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian sắp xếp lại, số cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định. Khi cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung. 

Trong vòng 3 năm kể từ ngày sáp nhập, đơn vị phải có giải pháp sắp xếp lại số cấp phó phù hợp quy định.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận