Thứ 3, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Rà soát kỹ đối tượng tinh giản biên chế

18/01/2016 11:09 GMT+7

TT - UBND TP.HCM vừa giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo rà soát kỹ những đối tượng đề nghị tinh giản biên chế từ năm 2016 trở về sau.

Trong đó, lưu ý không tinh giản biên chế đối với một số trường hợp như công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức hiện đang hoạt động bình thường nhưng bị đưa vào diện tinh giản dôi dư do sắp xếp tổ chức; công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng bị đưa vào diện tinh giản do chưa đạt trình độ chuẩn.

Ngoài ra, cũng không tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận