Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022

TPHCM đề xuất giữ nguyên 11.903 biên chế công chức

15/08/2016 18:08 GMT+7

TTO - TP.HCM đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị với Chính phủ xác định đúng số biên chế công chức mà TP.HCM đang cần là 11.903 biên chế.

Ngày 15-8, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết TP vừa có văn bản gửi Bộ nội vụ về việc lập kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2017, trong đó đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị với Chính phủ xác định đúng số biên chế công chức mà TP.HCM đang cần là 11.903 biên chế.

Theo UBND TP, nếu thực hiện theo số biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2016 là 8.313 thì số biên chế công chức sẽ giảm 3.590 biên chế, đồng nghĩa với việc giảm 3.590 con người.

Trong khi đó, TP.HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế là đầu tàu động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng cả nước; với quy mô dân số khoảng 10 triệu dân, đòi hỏi phải có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước theo yêu cầu.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, tổng số biên chế công chức có mặt tại các Sở, ngành TP và  UBND quận, huyện là 11.438 người, đạt tỉ lệ 97,2% so với tổng số biên chế công chức được Ủy ban nhân dân Thành phố giao, còn lại 2,8% các Sở, ngành, quận huyện đang đăng ký thi tuyển công chức năm 2016.

Hàng năm Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo, giải trình số chênh lệch và có kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh tăng theo số biên chế đang sử dụng, nhưng Bộ Nội vụ vẫn giữ nguyên số biên chế hành chính.

Từ năm 2006 - 2016, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho TP.HCM thấp hơn số biên chế công chức thực tế tại TP.  

Số liệu cụ thể cho thấy: 

Năm giao biên chế

Chỉ tiêu

Bộ Nội vụ giao

Chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND TP

UBNDTP thực giao

2006

6.627

7.276

7.276

2007

7.228

9.181

9.181

2008

7.855

10.848

10.714

2009

8.360

11.823

11.823

2010

8.360

11.212

11.212

2011

8.360

12.041

11.679

2012

8.450

12.605

12.405

2013

8.450

13.049

12.765

2014

8.450

13.049

12.968

2015

8.313

13.049

13.014

2016

8.313

11.903

11.769

Lý do TP có số biên chế thực tế cao hơn chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao là vì TP thành lập Thanh tra Sở Xây dựng, tổ chức lại Thanh tra Sở Giao thông Công chính trên cơ sở hợp nhất Thanh tra Sở và Ban Thanh tra Giao thông Công chính (trước đây xếp vào ngành sự nghiệp khác) và thành lập thêm các phòng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu theo các quy định của Bộ ngành Trung ương và thành lập Phòng Y tế tại 24 quận, huyện…

Ngoài ra, TP giao mới hơn 1.300 biên chế cho lực lượng Thanh tra xây dựng tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; Bổ sung thêm biên chế cho các Sở, ngành, quận, huyện thêm chức năng, nhiệm vụ; bổ sung thêm 300 biên chế công chức cho các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ mới phát sinh…

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận