TP.HCM đấu thầu chọn nhà đầu tư biến rác thành điện

15/02/2018 13:51 GMT+7

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn thành phố năm 2018.

Theo đó, mục tiêu của TP là đến tháng 12-2018 hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ tiên tiến (đốt phát điện) theo hình thức xã hội hóa, tuân thủ các quy định về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo Luật Đấu thầu hiện hành và các Nghị định hướng dẫn liên quan.

Theo quy định chung, thời gian tối đa từ khi trình phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất cho đến khi đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng là 1,5 năm. Còn thời gian thực tế TP đưa ra cho toàn bộ quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư này là một năm, trong đó các bước được rút ngắn thời gian nhiều nhất là sơ tuyển và quá trình đấu thầu.

Trong tháng 3, UBND TP sẽ phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin để các nhà đầu tư tiếp cận và chuẩn bị hồ sơ dự án. Từ tháng 3 đến tháng 7 là khoảng thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư. Tháng 12 sẽ công bố kết quả xét thầu.MAI HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận