Thứ 5, ngày 6 tháng 10 năm 2022

TP.HCM đề xuất tăng hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

29/11/2017 20:34 GMT+7

TTO - UBND TP.HCM mới có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân TP về việc hỗ trợ chế độ cho cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi với nhiều chính sách đãi ngộ từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố và quận, huyện thuộc đối tượng tinh giản biên chế, đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi (đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đển đủ 53 tuổi đối với nữ); ngoài chế độ chính sách được hưởng theo quy định chung thì được trợ cấp thêm từ nguồn ngân sách TP.  

Mức trợ cấp như sau: Được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; Trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội; Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương hiện hưởng.

Đối với các đối tượng đủ điều kiện thôi việc ngay, được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; Trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Nguồn chi trả trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp (chưa tự chủ tài chính) do ngân sách thành phố chi trả. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị tự chủ tài chính do đơn vị chi trả.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận