Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả

20/04/2016 07:43 GMT+7

TTO - Sáng 19-4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo: “Nghị quyết và các văn kiện đại hội đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Chúng ta cần quán triệt sâu sắc, việc học tập, triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Công tác học tập, quán triệt nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Với tinh thần ấy, tôi đề nghị các đồng chí trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương”.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận