Thứ 3, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Tổ chức nhiều kênh để nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

12/01/2013 08:07 GMT+7

TT - Sáng 11-1, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP.HCM về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã mở hội nghị toàn TP triển khai kế hoạch tổ chức việc lấy ý kiến. Kế hoạch của ban chỉ đạo nhấn mạnh các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân TP được tiếp cận dự thảo sửa đổi Hiến pháp và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo...

Theo kế hoạch trên, HĐND TP sẽ tổ chức một kỳ họp chuyên đề (đầu tháng 3-2013) để thảo luận góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ủy ban MTTQ VN TP tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại diện các tổ chức thành viên, đại diện các tổ chức xã hội, các đại diện tiêu biểu trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài.

Ban chỉ đạo TP sẽ gửi báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đến Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thành hai đợt. Báo cáo của cả hai đợt này đều có giá trị như nhau. Cụ thể, đợt 1 vào ngày 15-3-2013 và đợt 2 là 31-3-2013. Như vậy, những ý kiến góp ý sau ngày 10-3 cũng được đảm bảo tổng hợp chuyển đến cơ quan thẩm quyền.

Ban chỉ đạo TP cho biết báo cáo tổng hợp ý kiến đảm bảo hai nội dung cơ bản, trong đó phải nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành và lý do; những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi dự thảo...

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận