11/08/2020 14:17 GMT+7

Tính giá điện từ biểu giá bán lẻ mới thế nào để tránh thiệt đơn thiệt kép?

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Bộ Công thương chính thức đưa ra đề xuất về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện với hai phương án, vậy người dân nên chọn phương án nào để tránh 'thiệt đơn thiệt kép'?

Tính giá điện từ biểu giá bán lẻ mới thế nào để tránh thiệt đơn thiệt kép? - Ảnh 1.

Bộ Công thương đang lấy ý kiến sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới - Ảnh: NK

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được áp dụng với các mức giá khác nhau cho hai nhóm: khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt (sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh).

Đối với khách hàng sinh hoạt, dự thảo Bộ Công thương xây dựng đưa ra hai phương án bao gồm: Phương án 1 là biểu giá 5 bậc và phương án 2 gồm biểu giá 5 bậc và một giá (hai lựa chọn).

Như vậy, với 2 phương án được Bộ Công thương đưa ra, có ba biểu giá 5 bậc và 2 lựa chọn một giá. Nếu căn cứ vào mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh, kể từ thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện ngày 20-3-2019, thì mức giá bán lẻ điện cụ thể được xác định ở các bậc như sau:

Đối với Phương án 1:

Giá bán lẻ điện sinh hoạtTỉ lệ so với mức

giá bán lẻ điện bình quân (%)

Giá điện (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100
90%
1.678
Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200
108%
2.014
Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400
141%
2.628
Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700
160%
2.983
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên
168%
3.132

Phương án 2A:

Nhóm khách hàng

Tỉ lệ so với mức

giá bán lẻ điện bình quân (%)

Giá điện

(đồng/kWh)

1. Giá bán lẻ

điện sinh hoạt 5 bậcBậc 1: Cho kWh từ 0 - 100
90%
1.678
Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200
108%
2.013
Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400
141%
2.628
Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700
160%
2.983
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên
274%
5.108
2. Giá bán lẻ điện một giá
Giá bán lẻ điện sinh hoạt

cho khách hàng lựa chọn một giá

145%2.703

Phương án 2B:

Nhóm khách hàng Tỉ lệ so với mức

giá bán lẻ điện bình quân (%)

Giá điện

(đồng/kWh)

1. Giá bán lẻ

điện sinh hoạt 5 bậcBậc 1: Cho kWh từ 0 – 100
90%
1.678
Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200
108%
2.013
Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400
141%
2.628
Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700
160%
2.983
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên
185%
3.449
2. Giá bán lẻ điện một giá
Giá bán lẻ điện sinh hoạt

cho khách hàng lựa chọn một giá

155%2.889

Như vậy, với phương án 5 bậc thang, dự thảo Bộ Công thương đưa ra đã ghép bậc 1 và bậc 2 hiện hành thành bậc mới (từ 0-100kWh) với mức giá bằng bậc 1, đồng thời giữ nguyên giá cho các hộ sử dụng điện từ bậc 101-200kWh.

Tuy nhiên, đối với các bậc còn lại, dự thảo thực hiện ghép các bậc 201-300 kWh với 301-400 kWh thành bậc mới (bậc 3) ; tách bậc thang trên 401 kWh thành 2 bậc 401 - 700 kWh (bậc 4) và trên 700 kWh (bậc 5) với xu hướng tăng đáng kể ở các bậc cuối.

Cụ thể, với phương án 1 các bậc 3, 4, 5 (tương đương bậc 4, 5,6 cũ) tăng thêm gần 90 - 200 đồng/kWh do đã gộp các bậc thang. Với phương án 2A, chỉ bậc 3 và 4 có mức tăng như phương án 1 (90 đồng - 140 đồng), trong khi riêng bậc 5 tăng vọt lên tới 2.181 đồng/kWh. Điện một giá ở phương án này cũng tương đương với người dùng sử dụng điện trong khoảng bậc 3-4.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đang áp dụng với 6 bậc thang:

Nhóm khách hàng Giá điện (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 501.678
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100
1.734
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200
2.014
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300
2.536
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400
2.834
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên2.927

Với phương án 2B, bậc 3 và 4 cũng có mức tăng thêm so với biểu giá cũ (tương đương bậc 4 và 5) từ 90 đồng - 149 đồng/kWh do gộp số bậc thang. Với bậc 5, mức giá bán lẻ điện tăng thêm hơn 520 đồng/kWh. Một giá điện ở phương án này cũng nằm trong khung bậc thang 3-4 nhưng mức giá cao hơn so với phương án 2A là 186 đồng.

Như vậy, so với biểu giá cũ thì chỉ những người dùng ở các bậc thang từ 0 - 200kWh được lợi vì giá giữ nguyên, còn từ bậc thang 201 kWh trở lên thì người dùng có thể sẽ phải chịu thiệt đơn thiệt kép do giá bán lẻ tăng so với biểu giá cũ.

Có biểu tính giá điện riêng cho nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh

Cần lưu ý, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt với các phương án (bậc thang lũy tiến và một giá) như trên chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Đối với khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt (sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh), dự thảo của Bộ Công thương cũng đề xuất hai phương án.

Trong đó phương án 1 sẽ đưa nhóm khách hàng cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics được áp giá theo nhóm ngành sản xuất.

Phương án 2 là gộp 3 nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh vào thành 1 nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt

Chính thức đề xuất "một giá điện", cao nhất là 2.889 đồng/kWh Chính thức đề xuất 'một giá điện', cao nhất là 2.889 đồng/kWh

TTO - Cùng với phương án 5 bậc thang, Bộ Công thương đã chính thức đề xuất thêm giá bán lẻ 'điện một giá' để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận