Tag: Thuyền lạ

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn kết hợp thuyền và xe đạp? Đó có thể là “chiếc thuyền độc đáo di chuyển bằng bàn đạp có thể đổ bộ đầu tiên trên thế giới”, theo người sáng tạo Ben Kilner.