Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021

Thưởng lớn, thử xem

08/11/2018 11:39 GMT+7

TTO - Xin được cảm ơn ông N.D.T.C..

Thưởng lớn, thử xem - Ảnh 1.

- Ông C. là ai? Sao không nói tên cho người được cảm ơn biết?

- Sao nói được. Ông C. đã cung cấp tin, từ đó ngành thuế thanh tra, phạt và truy thu của Điện máy Nguyễn Kim 148 tỉ đồng. Ông C. được Cục Thuế TP.HCM thưởng 3 triệu đồng cùng thư cảm ơn với lời ghi nhận "sự quan tâm, có trách nhiệm với cộng đồng".

- 3 triệu so với... 148 tỉ đồng?

- Biết ngay, ông sẽ thắc mắc về chênh lệch. Nhưng nghe nói là từ tin của ông C., sau thanh tra mới lòi ra.

- Nếu không có tin của ông C., lấy gì mà thanh tra, làm thế nào để truy thu 104 tỉ, phạt 19 tỉ, rồi phạt chậm nộp 24 tỉ... Chưa kể, lỡ biết đâu, để lâu hóa bùn thì sao?

- Thì Nhà nước mất hơn 100 tỉ. Ông và tôi vẫn vui vẻ nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Tôi thấy hơi uổng. Đành rằng có thể ông C. cung cấp tin không nhắm lấy thưởng. Nhưng nếu tôi là lãnh đạo ngành thuế, tôi sẽ nhân dịp này thưởng lớn, thưởng bộn để khơi dậy phong trào cung cấp tin chống trốn thuế, né thuế. Đảm bảo nguồn thu tăng vùn vụt cho coi.

- Chắc không?

- Bao lâu nay râm ran có chuyện cưa, chia tiền thuế. Thưởng lớn, thưởng theo tỉ lệ thuế truy thu được, đảm bảo có nhiều nguồn tin có ích, hấp dẫn, tiền thuế không bị bòn rút. Thử xem...!

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận