03/05/2023 10:27 GMT+7

Thủ tướng có công điện về việc các địa phương xin điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để xem xét trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thủ tướng có công điện về việc các địa phương xin điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất - Ảnh 1.

Các địa phương điều chỉnh, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Ảnh: BẢO NGỌC

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Nhiều địa phương xin điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công điện của Thủ tướng gửi bộ trưởng các bộ: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu rõ, thực hiện theo nghị quyết 39 của Quốc hội, Thủ tướng đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

Tuy nhiên, đến nay một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các đề nghị này tập trung vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất thể dục thể thao, đất công trình năng lượng, đất khu công nghệ cao, đất trồng lúa, đất rừng 3 loại rừng, đất quốc phòng, đất an ninh. 

Trong khi đó, quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 yêu cầu các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch phải được rà soát, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia. 

Do đó để đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

Đồng thời, triển khai lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát nhu cầu sử dụng đất phát sinh để báo cáo các cấp có thẩm quyền

Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng phân bổ, cần rà soát, đánh giá kết quả thực hiện. Bao gồm: tỉ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; tỉ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng… 

Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với chỉ tiêu đất được Thủ tướng phân bổ, các địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20-5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. 

Thủ tướng cũng giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở đề xuất của địa phương để phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10-2023.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao bộ trưởng các bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Nhiều chính sách về đất đai có hiệu lực từ 1-5Nhiều chính sách về đất đai có hiệu lực từ 1-5

Từ 1-5, nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực, kéo theo nhiều thay đổi trong lĩnh vực này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên