Thứ 2, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Thủ tướng chỉ thị cắt giảm các dự án đầu tư công chưa thật cần thiết

23/05/2021 20:37 GMT+7

TTO - Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại chỉ thị số 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Thủ tướng ban hành.

Thủ tướng chỉ thị cắt giảm các dự án đầu tư công chưa thật cần thiết - Ảnh 1.

Một dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam đang được thi công - Ảnh: TTO

Chỉ thị nêu rõ, đầu tư công phải có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới…

Đồng thời chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Từng bộ, cơ quan, địa phương phải tập trung rà soát kỹ các dự án dự kiến bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kiên quyết giảm mạnh số lượng dự án chưa thật cần thiết, xóa bỏ cơ chế "xin - cho" và chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.

Vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút tối đa các nguồn lực từ những thành phần kinh tế khác theo phương châm "đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư" để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư.

Không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới nhóm C của địa phương, trừ trường hợp đã có ý kiến của Thủ tướng. 

Các chương trình, dự án thực hiện 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm đúng quy định, không vượt quá 20% tổng số vốn theo quy định tại khoản 2 điều 89 Luật đầu tư công. 

Mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 5.000 dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư

TTO - Bộ Kế hoạch và đầu tư cần quán triệt tư tưởng lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định, đặc biệt là nguồn lực con người.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận