Thứ 2, ngày 5 tháng 12 năm 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư

29/04/2021 11:31 GMT+7

TTO - Bộ Kế hoạch và đầu tư cần quán triệt tư tưởng lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định, đặc biệt là nguồn lực con người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư - Ảnh 1.

Văn phòng Chính phủ vừa thông tin về cuộc họp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ảnh: Chinhphu.vn

Đó là yêu cầu được Thủ tướng đưa ra tại cuộc họp với Bộ Kế hoạch và đầu tư (Bộ KH&ĐT) diễn ra ngày 28-4. Báo cáo tình hình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết bộ đang xây dựng kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trình Chính phủ trong tháng 5-2021 và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đồng thời, bộ cũng đang nghiên cứu, xây dựng đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng còn gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 và các giải pháp để tăng trưởng kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 5-2021.

Các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, tập trung đầu tư vào vùng trọng điểm và các cực tăng trưởng đang được xây dựng, phát triển trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng để tranh thủ các dòng dịch chuyển vốn đầu tư sau đại dịch COVID-19.

Bộ cũng xây dựng nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật hợp tác xã, xây dựng các cơ chế thí điểm cho đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo...

Đánh giá cao kết quả mà Bộ KH&ĐT đạt được, Thủ tướng cơ bản đồng ý những vấn đề cần quan tâm giải quyết, giao Phó thủ tướng Lê Minh Khái tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết theo lộ trình từng việc gắn trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện theo tinh thần "báo cáo đã giải quyết được việc gì, chưa giải quyết được việc gì, việc gì còn khó khăn, ai phải giải quyết".

Thủ tướng nêu rõ tinh thần chung là phải phát huy thành tích đã đạt được để làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ cho năm 2021 và những năm tiếp theo; trước mắt, thực hiện thật tốt nghị quyết 01/NQ-CP và nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn.

Bộ KH&ĐT phải đoàn kết, thống nhất cao với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh; biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, biến cái không quan trọng trở thành quan trọng mới là quan trọng.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, Thủ tướng nhấn mạnh bộ cần quán triệt tư tưởng lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định. Trong đó, nguồn lực con người Việt Nam cần đặc biệt tập trung phát huy, gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực từ thiên nhiên, vốn, khoa học công nghệ, trình độ quản lý, thị trường...

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Gắn với việc xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, trung thành, trung thực.

Công tác thống kê phải chính xác, trung thực

Thủ tướng nhấn mạnh Bộ KH&ĐT cần tập trung nghiên cứu, tham mưu sử dụng nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tập trung cho các khâu đột phá chiến lược trên tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp dịch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng của công nghiệp sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế; đổi mới tư duy sáng tạo dựa trên thực tiễn của đất nước, dự báo chiến lược, xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin-cho, dựa dẫm. Phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng; hội nhập sâu rộng nhưng có lộ trình, hiệu quả, bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, an ninh, công bằng và tiến bộ xã hội. Công tác thống kê phải chính xác, trung thực và kịp thời, có phân tích, đánh giá để đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần giải quyết khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp là không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm (3 không). "Các bộ, ngành, địa phương khó khăn thì mới cần đến Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Bộ KH&ĐT để giải quyết", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm'

TTO - Cần quán triệt nguyên tắc '3 không': Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khi làm việc với Bộ Giao thông vận tải.

N.AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận