Thứ 7, ngày 29 tháng 1 năm 2022

Thẻ phát hành online không được tiêu quá 100 triệu đồng/tháng

06/12/2021 13:45 GMT+7

TTO - Từ ngày 1-1-2022, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ cá nhân bằng phương thức điện tử được tiêu không quá 100 triệu đồng/tháng, không được rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 17 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19 về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo quy định mới, tổ chức phát hành thẻ có thể phát hành thẻ bằng phương thức điện tử. Tổ chức phát hành thẻ căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của khách hàng mở bằng phương thức điện tử. 

Tuy nhiên, tổng hạn mức giao dịch (bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán) của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc thẻ tín dụng của một khách hàng cá nhân không vượt quá 100 triệu đồng trong một tháng.

Thẻ phát hành bằng phương thức điện tử không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế.

Để phát hành thẻ online, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân phù hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức phát hành thẻ.

Các bước tối thiểu gồm thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng nhằm nhận biết khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh, thẻ tín dụng theo quy định; thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng…

103 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành trên thị trường 103 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành trên thị trường

TTO - Hội thẻ ngân hàng VN cho biết theo thống kê mới nhất, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành toàn thị trường đạt con số 103 triệu thẻ. Đáng lưu ý, thẻ nội địa vẫn chiếm số lượng áp đảo với 88,3 triệu thẻ, còn thẻ quốc tế là hơn 14,8 triệu thẻ.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận