Thảo luận việc sửa đổi Luật cư trú

25/02/2013 07:30 GMT+7

TT - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú dự kiến được thảo luận tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hôm nay (25-2).

Đây là dự luật nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, đặc biệt là sau những tranh luận trong quá trình xây dựng Luật thủ đô có những quy định điều kiện chặt chẽ đối với người nhập cư vào nội thành Hà Nội và việc HĐND TP Đà Nẵng ra nghị quyết hạn chế nhập cư với một số đối tượng.

Tại phiên họp này, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức các cơ quan của Quốc hội; đề án đổi mới bộ máy giúp việc và tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng chống khủng bố; xem xét, thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các bộ Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; cho ý kiến về việc bổ sung thành viên hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận