Thứ 5, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường TP.HCM

05/07/2013 16:40 GMT+7

TTO - Theo UBND TP, nguồn vốn của Quỹ bảo vệ môi trường TP.HCM sẽ từ ngân sách nhà nước cấp, tiền bồi thường thiệt hại về môi trường, phí bảo vệ môi trường, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp...

Cụ thể, sẽ có các hình thức hỗ trợ gồm: Ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp; tài trợ kinh phí cho việc phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường; tổ chức các giải thưởng môi trường, các hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh cá nhân, tổ chức điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường.

Quyết định thành lập Quỹ bảo vệ môi trường của UBND TP.HCM nhằm tạo ra nguồn quỹ hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phân loại rác tại nguồn, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TP...

 VIỄN SỰ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận