Tag: tên thành viên trong gia đình

Sửa Luật đất đai: Những ai sẽ được ghi tên trong sổ đỏ?

TTO - Theo lãnh đạo Cục Đăng ký đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên - Môi trường), dự kiến việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên sổ đỏ sẽ do các thành viên tự thỏa thuận bằng văn bản.