Thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Tân lãnh đạo cấp cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội

22/03/2016 07:33 GMT+7

TTO - Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết kỳ họp thứ 11 là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, xem xét, tổng kết hoạt động của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ qua, xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, quyết định việc miễn nhiệm (nhân sự đương nhiệm - PV), bầu và phê chuẩn (nhân sự mới - PV) một số nhân sự cấp cao của Nhà nước. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao sẽ tuyên thệ sau khi được bầu tại kỳ họp lần này. Lịch trình cụ thể như sau:

Ngày 30-3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 31-3, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ. Cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 2-4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, tân Chủ tịch nước tuyên thệ. Cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 4-4, Quốc hội bầu một số phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 5-4, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 6-4, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 7-4, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ. Cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 8-4, Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, tân Chánh án TAND tối cao tuyên thệ. Cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số phó thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 9-4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngoài ra, Quốc hội cũng dành thời gian tiến hành công tác nhân sự liên quan đến một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng quốc phòng - an ninh.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận