23/02/2017 17:54 GMT+7

​Tạm dừng bổ nhiệm cán bộ cấp phòng tại Hải Dương

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Phiên họp thường kỳ tháng 2-2017 của UBND tỉnh Hải Dương diễn ra trong ngày 23-2 đã thống nhất tạm dừng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Ông Nguyễn Dương Thái - chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương thực hiện ngay việc tạm dừng bổ nhiệm mới các cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Bên cạnh đó phải rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức trên tinh thần "tinh gọn".

Hiện UBND tỉnh Hải Dương cũng đang khẩn trương hoàn thiện để sớm ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng, phó phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Tinh thần là mỗi phòng tại các sở, ngành và phòng thuộc UBND huyện sẽ không quá 2 phó trưởng phòng. Đối với những trường hợp đặc biệt, đặc thù cũng sẽ không quá 3 phó trưởng phòng.

Trường hợp đơn vị nào có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn qui định thì phải khẩn trương sắp xếp lại, kiên quyết miễn nhiệm các cán bộ được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, sai qui định.

Theo kết quả rà soát tính đến cuối năm 2016, tại Hải Dương có 329 đơn vị cấp phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh. Đại đa số các phòng đều có từ một đến hai phó phòng. Có 47 phòng có ba cấp phó; 9 phòng có từ bốn đến sáu cấp phó.

Trong số 358 phòng trực thuộc cấp huyện thì có 21 phòng chưa có phó phòng, 277 phòng có từ một đến hai cấp phó; 58 phòng có ba cấp phó; 2 phòng có bốn cấp phó.

Trước đó, kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ vào ngày 15-2 cũng đã chỉ ra một số sai phạm tại Hải Dương có liên quan đến việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận