Tag: Bộ máy tổ chức

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành hoạt động ra sao?

TTO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Ban Bí thư ký ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố.

NCB bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Tin từ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho hay đơn vị này vừa tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017.

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ chờ quyết định của Bộ Chính trị

TTO - Việc kết thúc hoạt động của ba ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ được tiến hành như thế nào?

​Tạm dừng bổ nhiệm cán bộ cấp phòng tại Hải Dương

TTO - Phiên họp thường kỳ tháng 2-2017 của UBND tỉnh Hải Dương diễn ra trong ngày 23-2 đã thống nhất tạm dừng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.