Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tạm dừng bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức

17/11/2010 01:24 GMT+7

TT - Ngày 16-11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi giám đốc các sở, trưởng các ban ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP trong tỉnh yêu cầu tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức và tạm dừng việc bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, trực thuộc UBND huyện, thị xã, TP. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 30-6-2011.

Được biết từ năm 2007, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức cho các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian gần đây, một số giám đốc sở, chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

H.ĐỒNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận