Thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Sớm ổn định hoạt động của Công ty FOSCO

02/01/2016 09:35 GMT+7

TT - UBND TP.HCM vừa có kết luận liên quan đến việc thanh tra Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO).

* Thanh tra dự án nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

Theo đó, giao ban giám đốc FOSCO làm việc với bộ phận tài chính kế toán của công ty để rà soát sổ sách kế toán, công nợ của công ty, củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động đặc thù để sớm ổn định tình hình hoạt động của đơn vị.

Về dự án đầu tư tại số 64 Phó Đức Chính, Q.1, Thanh tra TP tiếp tục thanh tra, làm rõ quy trình, thủ tục xác định giá trị quyền kinh tế của FOSCO với khu đất này khi tham gia góp vốn, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các sai sót trong quá trình triển khai dự án; làm rõ khoản nợ khó đòi của Công ty liên doanh tổng hợp Lâm Hà mà FOSCO có trách nhiệm thu hồi theo chỉ đạo của UBND TP.

* UBND TP.HCM vừa giao Thanh tra TP tổ chức thanh tra để xử lý sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, báo cáo kết quả cho thường trực Thành ủy và thường trực UBND TP.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Văn hóa - thể thao xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đề nghị của Hội Sân khấu TP về ưu đãi chi phí thuê mặt bằng tại Nhà hát TP để tổ chức biểu diễn mỗi tháng hai xuất diễn cải lương, kịch nói phục vụ nhân dân TP.

MAI HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận