13/11/2023 14:08 GMT+7

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tăng mạnh ở nhiều trường đại học

Trong 5 năm trở lại đây, số lượng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi ở nhiều trường đại học tăng mạnh.

Sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp năm 2022 - Ảnh: NEU

Sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp năm 2022 - Ảnh: NEU

Tuổi Trẻ Online thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp ở một số trường đại học lớn từ năm 2018 đến 2022. 

Số liệu bao gồm tổng số sinh viên tốt nghiệp mỗi năm cũng như số lượng tốt nghiệp xuất sắc, giỏi và khá.

Báo cáo ba công khai các trường chỉ thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp theo ba loại: xuất sắc, giỏi và khá. 

Tổng số sinh viên tốt nghiệp các loại này nhỏ hơn tổng số sinh viên tốt nghiệp năm đó nên có thể hiểu số còn lại tốt nghiệp loại trung bình.

Vì lĩnh vực, chương trình đào tạo, cách thức đánh giá, đặc thù các trường khác nhau, số lượng sinh viên tốt nghiệp hằng năm cũng không giống nhau nên chúng tôi thống kê theo năm của từng trường để có cái nhìn tương đối hợp lý hơn.

Số liệu được Tuổi Trẻ Online tổng hợp từ báo cáo ba công khai của các trường.

Trường đại học Ngoại thương: tăng 5 năm liên tục

Đồ họa: MINH GIẢNG

Đồ họa: MINH GIẢNG

Số liệu thống kê cho thấy năm 2022, số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi của Trường đại học Ngoại thương tăng mạnh. 

So với năm 2021, số lượng sinh viên tốt nghiệp tương đương nhau. Tuy nhiên số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tăng gần 200 người, giỏi tăng hơn 200. Trong khi đó số sinh viên tốt nghiệp loại khá giảm.

Tính về số lượng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại trường đại học này tăng liên tục trong 5 năm qua. Từ 237 năm 2018 tăng lên 729 năm 2022. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cũng tăng, loại khá giảm trong hai năm gần nhất.

Trường đại học Kinh tế Quốc dân: xuất sắc và giỏi tăng, khá giảm

Số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Trường đại học Kinh tế Quốc dân tăng gấp 3 lần trong hai năm gần nhất - Đồ họa: MINH GIẢNG

Số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Trường đại học Kinh tế Quốc dân tăng gấp 3 lần trong hai năm gần nhất - Đồ họa: MINH GIẢNG

Hai năm 2021 và 2022 số lượng sinh viên tốt nghiệp của Trường đại học Kinh tế Quốc dân chênh lệch không đáng kể. 

Tuy nhiên, số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2022 nhiều hơn 3 lần so với năm 2021. Số sinh viên giỏi năm 2022 cũng tăng gần 300 người so với năm 2021. 

Trong khi đó sinh viên tốt nghiệp loại khá năm 2022 giảm gần 700 người so với năm trước đó.

Dù số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2021 bất ngờ giảm so với các năm trước và đạt mức thấp nhất trong 5 năm nhưng xu hướng chung là tăng. 

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tăng liên tục. Số lượng sinh viên tốt nghiệp loại khá tăng đạt đỉnh vào năm 2021 và giảm mạnh trong năm 2022.

Đại học Bách khoa Hà Nội: xuất sắc tăng 5 lần

Dù số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Bách khoa Hà Nội không lớn nhưng cũng tăng liên tục trong 5 năm qua - Đồ họa: MINH GIẢNG

Dù số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Bách khoa Hà Nội không lớn nhưng cũng tăng liên tục trong 5 năm qua - Đồ họa: MINH GIẢNG

Trong 5 năm qua, số lượng sinh viên xuất sắc tốt nghiệp hằng năm của Đại học Bách khoa Hà Nội đã tăng hơn 5 lần. 

Năm 2018 và 2022 có số sinh viên tốt nghiệp tương đồng nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2022 nhiều hơn 5,3 lần năm 2018.

Dù số lượng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc không lớn nhưng tăng liên tục trong 5 năm qua. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cũng tăng liên tục trong khi loại khá tăng, giảm tùy năm.

Trường đại học Y Dược TP.HCM: hiếm sinh viên xuất sắc

Số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi tại Trường đại học Y Dược TP.HCM rất hiếm - Đồ họa: MINH GIẢNG

Số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi tại Trường đại học Y Dược TP.HCM rất hiếm - Đồ họa: MINH GIẢNG

Chúng tôi chỉ khai thác được số liệu của Trường đại học Y dược TP.HCM trong hai năm gần nhất. Dù số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi rất hiếm hoi nhưng cũng theo xu hướng chung là tăng.

Năm 2021 trường này không có sinh viên nào tốt nghiệp loại xuất sắc. Năm 2022 có được 3 sinh viên. Tương tự, loại giỏi năm 2021 có 84 sinh viên, năm 2022 tăng lên 194. Sinh viên tốt nghiệp loại khá cũng tăng lên.

Học giỏi sao làm việc lại khó?Học giỏi sao làm việc lại khó?

Tại hội thảo Giáo dục 2023, đại diện một doanh nghiệp cho rằng các trường đại học cần phải điều chỉnh cách kiểm tra đánh giá xếp loại sinh viên, không nên để tình trạng sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc cao nhưng không thực chất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên