Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các ngân hàng

12/09/2017 12:53 GMT+7

TTO - Các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ được xếp hạng gồm hạng A (tốt), hạng B (khá), hạng C (trung bình), hạng D (yếu) hoặc hạng E (yếu kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

Đây là nội dung trong Dự thảo Thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang được Ngân hàng Nhà nước soạn thảo.

Trước ngày 30-6 hằng năm, Thống đốc ngân hàng Nhà nước sẽ phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối với ngân hàng. 

Việc xếp hạng này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, các tiêu chí làm căn cứ để xếp hạng gồm: đánh giá vốn, chất lượng tài sản, quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản, mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường... 

Tuy nhiên, theo dự thảo này, ngân hàng Nhà nước không phải công bố việc xếp hạng này trên website, thay vào đó là thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Giải thích lý do không công bố rộng rãi bảng xếp hạng này, ngân hàng Nhà nước cho rằng do "nhạy cảm", chưa kể cơ quan quản lý các nước cũng không công bố kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng.