Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Xếp hạng ngân hàng thương mại cổ phần

30/03/2008 08:16 GMT+7

TT (TP.HCM) - Các ngân hàng (NH) sẽ phải tự đánh giá theo các tiêu chí vốn tự có, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản. Mức điểm tối đa của các NH là 100. Đó là nội dung quyết định số 6 của thống đốc NH Nhà nước về qui định xếp hạng NH thương mại cổ phần (TMCP). Số liệu để các NH tự chấm điểm gồm bảng cân đối tài khoản, báo cáo thống kê của NH, số liệu thanh tra, giám sát của NH Nhà nước, báo cáo kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ của chính NH.

Theo thông báo, chậm nhất ngày 10-5-2009, các NH TMCP phải hoàn thành việc tự đánh giá xếp loại và gửi về NH Nhà nước chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc để cơ quan có ý kiến về kết quả tự đánh giá. Thống đốc NH Nhà nước sẽ phê chuẩn kết quả đánh giá xếp loại các NH TMCP vào tháng sáu hằng năm. Kết quả xếp loại chính thức sẽ được công bố trên website của NH Nhà nước.

 ÁNH HỒNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận