Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2022

Sau năm 2015 mới trình Quốc hội Luật biểu tình

15/02/2014 07:35 GMT+7

TT - Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Một trong những mục đích của kế hoạch này là phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động. Cùng với đó là nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh...

Theo danh mục dự kiến các dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới kèm theo kế hoạch nêu trên, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), dự kiến tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ năm 2014-2015. Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Luật tiếp cận thông tin, dự kiến tiến độ trình trong năm 2016. Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Luật về hội, dự kiến tiến độ trình trong năm 2015. Bộ Công an chủ trì soạn thảo Luật biểu tình, dự kiến tiến độ trình từ năm 2016-2020. Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo Luật về tình trạng khẩn cấp, dự kiến tiến độ trình từ năm 2016-2020...

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận