Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Sabeco chuẩn bị bãi nhiệm ông Vũ Quang Hải

03/02/2017 15:55 GMT+7

TTO - Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 16-2 tới nhằm thông qua các nội dung liên quan đến nhân sự trong Hội đồng quản trị của Sabeco.

Theo đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Vũ Quang Hải, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam, hiện là phó tổng giám đốc Sabeco - làm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ trên.

Như vậy, sau khi đưa ra nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Sabeco của ông Vũ Quang Hải hồi cuối năm 2016 (do ông Hải có đơn từ nhiệm trước - PV), các trình tự tiếp theo trong vấn đề kiện toàn lại nhân sự của Sabeco được thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Bộ Công thương (cơ quan chủ quản) ban hành trước đó.

Riêng đề xuất của ông Vũ Quang Hải xin tiếp tục được ở lại Sabeco như nhân viên bình thường sau khi từ nhiệm, không còn là cán bộ thuộc quản lý của Bộ Công thương, theo Bộ Công thương: “Việc bố trí công tác đối với ông Hải tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco”.

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1970, bắt đầu vào làm việc tại Sabeco từ năm 1991, với công việc đầu tiên là nhân viên phân xưởng cơ khí.

Tháng 6-2012, ông Nam giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch cung tiêu của Nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh (thuộc Sabeco).

Từ tháng 3-2016 cho đến nay, ông Nam vừa làm phó tổng giám đốc Sabeco, vừa giữ chức vụ giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi (thuộc Sabeco).

TRẦN VŨ NGHI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận