Thứ 4, ngày 5 tháng 10 năm 2022

​Quan lại ngày nay khổ biết bao!

21/07/2017 09:06 GMT+7

TTO Một, hai, ba… các quan làm giàu

Một, hai, ba… các quan làm giàu 

Không cần xế hộp với lầu cao 

Chỉ cần sắm chiếc xe ôm chạy 

Của cải trần gian đủ ngập đầu 

Của cải trần gian đủ ngập đầu 

Cần gì ngậm ngải xuống rừng sâu 

Chỉ cần chịu khó chăn nuôi vịt

Đời sẽ lên hương rất nhiệm mầu. 

Đời sẽ lên hương rất nhiệm mầu

Không cần tham nhũng mệt phờ râu 

Chỉ cần lặng lẽ làm chổi đót 

Quét chỉ vài năm phất đến đâu. 

Quét chỉ vài năm phất đến đâu 

Cần gì chạy chức, chống lưng nhau 

Chỉ cần ủn ỉn chăn nuôi lợn 

Tiền tỉ nhiều như cám đổ vào. 

Tiền tỉ nhiều như cám đổ vào 

Lâu đài, biệt điện ngắm trời sao 

Nhờ thúi móng tay mà có lộc 

Quan lại ngày nay khổ biết bao!

BÙI CHÍ VINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận