Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Phát triển hệ thống cảng cạn

19/12/2011 04:03 GMT+7

TT - Phát triển hệ thống cảng cạn để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của từng khu vực và hành lang kinh tế, đặc biệt đối với hàng hóa vận chuyển bằng container.

Đó là một trong những mục tiêu được nêu tại quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng ban hành.

Mục tiêu cụ thể theo quy hoạch trên là đến năm 2020 cả nước sẽ xây dựng hệ thống cảng cạn đạt công suất 6 triệu TEU/năm (1 TEU tương đương 1 container 20 feet). Trong đó miền Bắc đạt 1,2 triệu TEU/năm, miền Trung đạt 600.000 TEU/năm, miền Nam đạt 4,2 triệu TEU/năm. Đến năm 2030 xây dựng hệ thống cảng cạn đạt công suất 14,2 triệu TEU/năm. Trong đó miền Bắc đạt 3,5 triệu TEU/năm, miền Trung đạt 1,9 triệu TEU/năm, miền Nam đạt 8,8 triệu TEU/năm.

T.PHÙNG - L.C.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận