Thứ 7, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Phải bảo đảm chủ quyền quốc gia về không gian mạng

15/08/2015 09:18 GMT+7

TT - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã yêu cầu Bộ Thông tin - truyền thông tăng cường an ninh thông tin, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua Internet.

Cần tăng cường an ninh thông tin để bảo đảm chủ quyền quốc gia về không gian mạng

Ngày 14-8, Bộ Thông tin - truyền thông đã tổ chức lễ kỷ niệm và phát hành đặc biệt bộ tem 70 năm Ngày truyền thống ngành bưu điện Việt Nam (15-8-1945 - 15-8-2015), 68 năm ngày thành lập Công đoàn thông tin và truyền thông Việt Nam (30-8-1947 - 30-8-2015).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển 70 năm qua của ngành bưu điện (nay là ngành thông tin và truyền thông) có thể nhận thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản.

Những thành tựu đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, ông Lê Hồng Anh yêu cầu ngành thông tin và truyền thông tập trung thực hiện tốt nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế cũng như các đề án về công nghệ thông tin - truyền thông đã được Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin - truyền thông trong khu vực và trên thế giới.

Ông Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Bộ Thông tin - truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường an toàn, an ninh thông tin, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet, bảo đảm chủ quyền quốc gia về không gian mạng;

Đồng thời thực hiện tốt chính sách quản lý báo chí - xuất bản - phát thanh - truyền hình - thông tin đối ngoại, chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền...

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận