Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Ông Phạm Minh Chính: 'Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì, nhưng phải làm'

27/03/2021 17:44 GMT+7

TTO - Công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn, vững mạnh hơn, tạo dựng và củng cố niềm tin cho nhân dân...

Ông Phạm Minh Chính: Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì, nhưng phải làm - Ảnh 1.

Báo cáo chính trị xây dựng Đảng nhấn mạnh yêu cầu nêu gương của cán bộ - Ảnh: T.N.

Ông Phạm Minh Chính - trưởng Ban Tổ chức trung ương - nhấn mạnh trong chuyên đề báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chiều 27-3.

Hội nghị có sự tham dự của 1 triệu đảng viên trên cả nước.

Nhiều vấn đề khó, phức tạp đã xử lý có kết quả

Nêu những kết quả đã đạt được, ông Chính cho rằng trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, khó lường, khó dự đoán nhưng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được các cấp đặc biệt coi trọng.

Trọng tâm là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến tự chuyển hóa. Các nội dung về xây dựng Đảng được nêu ra gồm: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

"Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đặc biệt chú trọng, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vấn đề khó, phức tạp được đặt ra, thực hiện nhiều năm trước nhưng chưa hiệu quả thì nay đã đạt kết quả" - ông Chính nhấn mạnh.

Đơn cử, việc tinh giản bộ máy được thực hiện với quyết tâm cao. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, còn tâm tư, nhưng đã làm tốt công tác tư tưởng, nhờ vậy giảm 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 97 đầu mối thuộc tỉnh, 6 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm trên 10.000 cấp trưởng, cấp phó...

Về tinh giản biên chế, số người làm việc hưởng lương phụ cấp từ ngân sách giảm 500.000 người (giảm 15%) so với tháng 4-2015. Nhờ vậy giảm 0,85% chi thường xuyên năm 2019 so với 2017, tức có 10.000 tỉ đồng/năm song vẫn đảm bảo tăng lương cơ sở 7%/năm.

"Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì"

Cũng theo ông Chính, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành từng bước, từng việc, kỹ lưỡng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội XIII, nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý đã huy động 8 cơ quan tham gia.

"Kỷ luật đảng viên, kỷ luật nhiều chúng ta chẳng vui vẻ gì, nhưng trong điều kiện đất nước ta, tình hình suy thoái như vậy, chúng ta phải làm" - ông Chính nói trong nhiệm kỳ qua đã kiểm tra 265.000 tổ chức Đảng và trên 1,1 triệu đảng viên, kỷ luật 1.300 tổ chức và gần 70.000 đảng viên.

Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp khi tỉ lệ thu hồi tài sản qua tham nhũng tăng từ 26% năm 2016 lên 38,43% năm 2020.

Đánh giá 35 năm đổi mới, ông Chính cho rằng công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn, vững mạnh hơn; tạo dựng và củng cố niềm tin cho nhân dân để tạo nền tảng trong những năm tới…

Tuy vậy, các hạn chế cần khắc phục được ông Chính nêu ra như thể chế hóa nghị quyết còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch có lúc có nơi còn bị động, thiếu sắc bén.

Đặc biệt, tình trạng suy thoái vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa là vấn đề còn nhức nhối cần tiếp tục, kiên trì hơn nữa. Việc nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu một số bộ máy tổ chức Đảng còn thấp, chưa được củng cố, chưa có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm một cách minh bạch…

Dân bao vây trụ sở, sao bí thư lại 'né' không gặp?

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII nêu ra, ông Chính nêu tình hình có thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi Đảng ta trong sạch, vững mạnh, năng động và sáng tạo hơn, nắm bắt tình hình thực tiễn và thích ứng.

Theo đó, trong những năm tới đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện bộ máy gắn phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có Đảng", xây dựng đội ngũ cán bộ trọng dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, có trách nhiệm với dân.

Thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết Đảng và nhân dân, tổ chức tốt việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo định kỳ.

"Nhiệm kỳ XI chúng ta quy định các cấp chính quyền tiếp dân, nhưng cấp ủy, bí thư cấp ủy ít khi tiếp dân. Thậm chí có nơi dân biểu tình kéo đến trụ sở tỉnh ủy, huyện ủy, các đồng chí có trách nhiệm còn báo cáo là thôi bí thư tỉnh ủy, huyện ủy đừng về nữa, dân đang bao vây" - ông Chính nêu, đồng thời cho rằng tình trạng này không chấp nhận được.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương lưu ý cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, nâng cao kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Thắt chặt mối quan hệ giữ Đảng và nhân dân, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Để thực hiện các yêu cầu trên, báo cáo nêu ra ba nhiệm vụ trọng tâm là ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, đổi mới nâng cao công tác cán bộ, đổi mới toàn diện và hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Gắn với đó là ba giải pháp trọng tâm gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, tạo môi trường đổi mới sáng tạo; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu...

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên Kỷ luật, đề nghị kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên

TTO - Ông Mai Trực, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết: Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ XII đã làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm.


NGỌC AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận