Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Những cụm từ tiếng Anh thông dụng khi làm việc trực tuyến

10/03/2020 07:00 GMT+7

TTO - Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc học tập, làm việc trực tuyến ngày càng phổ biến hơn.

Sau đây là một số cụm động từ (phrasal verb) thường gặp khi tham gia học tập, làm việc trực tuyến có sử dụng tiếng Anh.

1. Send out: sử dụng email để gửi cái gì đó cho nhiều người

Ví dụ: Assignments were sent out to all of the students’ email addresses on this list. (Bài tập được gửi đến địa chỉ email của tất cả học sinh trong danh sách này)

2. Send (off/away) for/ to something: viết thư cho một tổ chức và yêu cầu họ làm gì

Ví dụ: I’ve sent off to the company for a day-off permission. (Tôi viết thư cho công ty xin nghỉ phép một ngày).

3. Pull up: nhận thông tin trên màn hình máy tính, điện thoại

Ví dụ: Follow this link to pull up an overview of the lesson. (Theo liên kết này để nhận được thông tin tổng quan về bài học).

4. Call up: tìm kiếm và hiển thị thông tin trên màn hình máy tính

Ví dụ: Press Ctrl+F5 to call up all the occurrences of a specific word in a document. (Nhấn Ctrl+F5 để tìm kiếm số lần một từ cụ thể xuất hiện trong tài liệu)

5. Keep up with: cố gắng theo kịp tiến độ

Ví dụ: While working from home, we keep up with current events by checking notifications on the company’s website. (Khi làm việc ở nhà, chúng tôi theo dõi các sự kiện bằng cách kiểm tra thông báo đăng trên trang web của công ty)

6. Key in: nhập dữ liệu vào máy bằng bàn phím hoặc màn hình cảm ứng

Ví dụ: She helped me key the data in the spreadsheet. (Cô ấy giúp tôi nhập giữ liệu vào bảng tính)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU VỰC SEAMEO TẠI VIỆT NAM (SEAMEO RETRAC)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận