Tag: Nhu cầu điện

Năm 2022, miền Bắc có thể thiếu điện giờ cao điểm

TTO - Dự báo công suất đỉnh phụ tải miền Bắc năm 2022 có thể đạt 23.927-24.721MW, tăng thêm 2.076-2.870MW so với năm 2020, khu vực miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.592-2.400MW trong một số giờ cao điểm.

'Sóng' đầu tư trong ngành công nghiệp khiến nhu cầu điện tăng đột biến

TTO - Khách hàng công nghiệp tăng đột biến so với bình quân cả nước, đạt trên 12%, thậm chí có địa phương tăng trên 15% nên ngành điện kêu gọi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Nhu cầu điện miền Nam tăng ít nhất cả nước

TTO - Tổng sản lượng điện sản xuất và mua của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) trong 10 tháng đầu năm 2014 lên tới trên 117 tỷ kWh, trong đó mua điện Trung Quốc chiếm 1,47%...