Tag: nhu cầu điện

Mua 80% nguồn điện từ bên ngoài, EVN đang gánh lỗ thay cho khách hàng?

Với 80% nguồn điện được mua từ các đơn vị bên ngoài hệ thống, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN - cho hay đang phải gánh lỗ thay cho khách hàng.

Quan điểm 'không hợp thức hóa sai phạm' trong Quy hoạch điện 8 được hiểu thế nào?

Quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện 8) nhấn mạnh quan điểm phát triển quy hoạch điện có tính động và mở, nhưng không hợp thức hóa sai phạm.

Năm 2022, miền Bắc có thể thiếu điện giờ cao điểm

TTO - Dự báo công suất đỉnh phụ tải miền Bắc năm 2022 có thể đạt 23.927-24.721MW, tăng thêm 2.076-2.870MW so với năm 2020, khu vực miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.592-2.400MW trong một số giờ cao điểm.

'Sóng' đầu tư trong ngành công nghiệp khiến nhu cầu điện tăng đột biến

TTO - Khách hàng công nghiệp tăng đột biến so với bình quân cả nước, đạt trên 12%, thậm chí có địa phương tăng trên 15% nên ngành điện kêu gọi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Nhu cầu điện miền Nam tăng ít nhất cả nước

TTO - Tổng sản lượng điện sản xuất và mua của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) trong 10 tháng đầu năm 2014 lên tới trên 117 tỷ kWh, trong đó mua điện Trung Quốc chiếm 1,47%...