24/08/2011 04:35 GMT+7

Nhiều văn bản "nợ đọng" trên 2 năm

V.V.T.
V.V.T.

TT - Thủ tướng vừa yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khắc phục tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 15-8-2011, Chính phủ, Thủ tướng còn chưa ban hành 58 văn bản quy định chi tiết thi hành đối với 22 luật đã có hiệu lực, trong đó có 14 văn bản chậm khoảng hai năm chưa được ban hành (văn bản nợ đọng).

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan chậm nhất đến ngày 30-10-2011 phải trình Chính phủ, Thủ tướng số văn bản cơ quan mình còn “nợ đọng”. Đối với những văn bản có vướng mắc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, về nội dung cơ bản cần sớm báo cáo Thủ tướng, các phó thủ tướng xem xét, cho ý kiến để giải quyết.

V.V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên