02/07/2019 22:54 GMT+7

Người có chức vụ không được nhận quà dưới mọi hình thức

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Người có chức vụ, quyền hạn không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức, phải biết từ chối quà tặng không đúng quy định, trường hợp không từ chối được thì phải nộp lại cho cơ quan xử lý theo quy định.

Người có chức vụ không được nhận quà dưới mọi hình thức - Ảnh 1.

Lãnh đạo phải biết từ chối quà tặng không đúng quy định - Minh họa: TT

Đó là những quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng trong Nghị định số 59 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng vừa được Chính phủ ban hành.

Không nhận quà tặng dưới mọi hình thức

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định vừa được Chính phủ ban hành nhấn mạnh cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải quản lý, xử lý quà tặng theo quy định.

Khi nhận được quà tặng không đúng quy định, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn phải từ chối, trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị để xử lý theo quy định.

Đối với người có chức vụ, quyền hạn, trường hợp không từ chối được quà tặng thì phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp.

Đồng thời phải nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quà tặng.

Báo cáo việc nhận quà tặng của người có chức vụ, quyền hạn phải thể hiện bằng văn bản, có đầy đủ các nội dung họ tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ người tặng quà, loại quà tặng, giá trị quà tặng, thời gian, địa điểm, bối cảnh nhận quà, mối quan hệ với người tặng quà.

Người có chức vụ không được nhận quà dưới mọi hình thức - Ảnh 2.

Quà tặng bằng các sản phẩm động vật, thực vật tươi sống cũng sẽ bị xử lý nghiêm - Ảnh: TT

Nhận quà sẽ bị kỷ luật

Nghị định 59 cũng nêu rõ các quy định về xử lý quà tặng. Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá trị thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận quà tặng bảo quản và làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước.

Đối với quà tặng bằng hiện vật, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận quà tặng phải xác định giá trị quà tặng, trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá.

Tiếp đó phải quyết định bán quà tặng và tổ chức bán quà tặng theo quy định pháp luật. Tiền bán quà tặng phải được nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bán quà tặng.

Trường hợp quà tặng là dịch vụ du lịch, tham quan, y tế, giáo dục, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài thì cơ quan, tổ chức nhận quà phải thông báo đến đơn vị cung cấp không sử dụng dịch vụ đó.

Quà tặng là động vật, thực vật tươi sống phải căn cứ tình hình cụ thể để xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài chính công, tài sản công để tặng quà không đúng quy định phải bồi hoàn giá trị tặng quà cho Nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về nhận quà tặng, xử lý quà tặng, hoặc vi phạm quy định về nhận quà tặng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật và bị phạt hành chính theo quy định.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên