Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021

Nghiêm cấm lợi dụng học tập kinh nghiệm để đi du lịch

07/01/2016 07:47 GMT+7

TT - Tổng công ty Điện lực miền Nam, vừa ký ban hành quy định về việc tổ chức các đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực VN.

Theo quy định do ông Nguyễn Văn Hợp, tổng giám đốc ký, kể từ đầu năm 2016, tổng công ty và các công ty thành viên sẽ hạn chế tối đa việc tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm.

Trường hợp thật sự cần thiết và được tổng công ty cho phép thì mới được đi. Mỗi cán bộ, công nhân viên chỉ được đi 1 lần/năm, thời gian đi không quá 7 ngày, tính cả ngày đi và về.

Theo ông Lê Xuân Thái - trưởng ban quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực miền Nam, nhiều năm nay tổng công ty không tổ chức đoàn nào đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

V.TR.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận