Thứ 3, ngày 27 tháng 7 năm 2021

  • Phùng Há: Ra đi và gửi lại

    Phùng Há: Ra đi và gửi lại

    TT - Sau tất cả những vinh quang trên sân khấu, những vinh hoa lẫn đoạn trường của cuộc đời riêng, nghệ sĩ Phùng Há lại tiếp tục “trọn đời trả nợ dâu”, lo cho nghệ sĩ và nghiệp tổ, lo từ kẻ sống đến lo cho người chết... như một cách trả ơn cuộc đời.